E-novice
Prehod na kurjenje s peleti in potrebne korekcije v nastavitvi regulatorja ogrevanja
Nasvet strokovnjaka

Prehod ogrevanja iz polen na pelete.

Ker je ogrevanje s peleti občutno cenejše kot ogrevanje s fosilnimi gorivi, hkrati pa je tudi bistveno bolj udobno kot ogrevanje s trdim kurivom, pogosto razmišljamo in se odločamo za predelavo obstoječega sistema ogrevanja na ogrevanje s peleti. Prehod na uporabo pelet je možen pri večini kotlov na trda kuriva in pri nekaterih kombiniranih ali univerzalnih kotlih na tekoča in trda kuriva, ni pa dovoljena oziroma tehnično ustrezna pri večini namenskih kotlov na tekoča kuriva. Predelava temelji na namestitvi peletnega gorilnika na kotel, skupaj z zalogovnikom za pelete in transportnim polžem za dovod peletov v gorilnik. Večinoma je potrebno v ta namen zamenjati ali predelati vrata gorilne komore kotla. Enako velja tudi pri kotlih, kjer je bil prej vgrajen oljni gorilnik, saj je odprtina za peletni gorilnik nekoliko večja od odprtine za oljni ali plinski gorilnik.

POZOR!

Preden se odločite za predelavo oljnega kotla na pelete, se je potrebno pri proizvajalcu ali trgovcu peletnega gorilnika informirati ali obstoječ kotel ustreza vsem zahtevam. Veliko oljnih kotlov za tako predelavo ni primernih, zato proizvajalci peletnih gorilnikov garancije ob morebitnih težavah ne priznajo.


Pri zagonu sistema je potrebno izvesti nastavitev peletnega gorilnika in spremeniti nekatere nastavitve regulacije ogrevanja.
Z nastavitvijo gorilnika dosežemo prilagoditev le tega na kotel, s čimer dosežemo potreben razpon moči in čim nižje emisije izgorevanja. Meritve emisij je potrebno izvesti najmanj pri nazivni moči in pri minimalni moči delovanja gorilnika.

POMEMBNO!

Peletni gorilnik ne smemo krmiliti na enak način kot oljni gorilnik.

Peletni gorilnik mora biti vključen ves čas, ko je potreba za ogrevanje.
Ko potrebe ni (npr. ponoči, ko so zunanje temperature še dovolj visoke), pa se lahko gorilnik izklopi. Na ta način dosežemo, da peletni gorilnik deluje v območju modulacije moči in se, če je potrebno, sam izklopi in nato ponovno vklopi. Tako zagotovimo minimalno število vklopov in izklopov, kar je zelo pomembno za kakovostno delovanje peletnega gorilnika.

Kako je potrebno spremeniti nastavitev regulatorjev Promatic WDC in D10, D20?


a. Nastavitev načina delovanja gorilnika
V ta namen je potrebno pri regulatorjih Seltron Promatic WDC10B, 10 in 20 spremeniti nastavitev parametra S5.2, pri regulatorjih Promatic D10 ali D20 pa parameter S5.3. Parameter določa izbiro tipa gorilnika in histerezo delovanja pri gorilnikih na tekoče kurivo.
Kadar ima peletni gorilnik ali peletni kotel vhod za zunanje krmiljenje, ki je premoščen z briko (to je narejeno po vzoru oljnih gorilnikov, kjer je brika med sponko T1 in T2; taki so gorilniki Lamborghini in mnogi drugi), je potrebno briko odstraniti, na to mesto pa priključiti rele R1. Parameter za način delovanja gorilnika S5.2 je potrebno nastaviti na 2 (*) za regulatorje WDC oziroma S5.3=0 za regulatorje D10 in D20.
Nekateri gorilniki ali kotli na pelete imajo zunanje krmiljenje narejeno ravno obratno. To pomeni, da je standardno vhod razklenjen, sklenjen vhod pa pomeni blokado ali izklop gorilnika oziroma kotla (tak primer so peletni kotli Valtis). V tem primeru je potrebno parameter za izbiro delovanja gorilnika S5.2 nastaviti na vrednost 1 (*) za regulatorje WDC oziroma S5.3=-1 za regulatorje D10 in D20.b. Nastavitev hidravlične sheme
Praviloma izberemo enako številko sheme kot je bila pri trdem kurivu, le da izberemo varianto s kotlom na tekoče kurivo. Zakaj je to potrebno?
Gorilnik na pelete se obnaša podobno kot gorilnik na olje ali plin, ne pa enako! Če bi ohranili hidravlično shemo s kotlom na trdo kurivo bi zaradi vgrajenih mehanizmov varovanja pregrevanja kotla prišlo do nepravilnega delovanja regulacije. Še posebej bi se to pokazalo v časovnem intervalu nočne temperature.

PRIMER
Če smo prešli iz ogrevanja s poleni na ogrevanje s peleti in smo imeli izbrano hidravlično shemo #401c, jo spremenimo oziroma izberemo shemo #401. Izbira hidravlične sheme se pri vseh regulatorjih izvrši s parametrom S1.1.

shema za dvokuriščni kotel

c. Uporaba kombinacije drva in peleti
Kadar želimo z istim kotlom občasno kuriti tudi z drvmi, je potrebno izbrati hidravlično shemo #413 z dvo kuriščnim kotlom.
Pri vsaki menjavi kuriva je potrebno izvršiti menjavo vrat z vgrajenim peletnim gorilnikom. V primeru, da imamo dvo kuriščni kotel pa poteka prehod med energentoma povsem samodejno. Kadar želimo pri dvokuriščnem kotlu zakuriti z drvmi, vključimo funkcijo za kurjenje z drvmi, kot je prikazano na sliki 1.

SLIKA 1

shema za dvokuriščni kotel

Na ta način dosežemo, da regulator ustavi delovanje peletnega gorilnika in omogoči, da pričnemo s kurjenjem z drvmi. Ko drva pogorijo in ponovno nastopi zahteva za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode, bo regulator samodejno vključil peletni gorilnik.

POZOR!
Kadar pri kotlih na drva demontiramo peletni gorilnik ga je potrebno obvezno izključiti iz napajane napetosti. S tem preprečimo, da bi prišlo do neželenega zagona gorilnika. Zahtevo za izklop gorilnika pa izvedemo tudi v regulatorju Promatic WDC. To naredimo tako, da izberemo funkcijo za izklop gorilnika, kot je prikazano na sliki 2.

SLIKA 2

shema za dvokuriščni kotel

Funkcijo za izklop peletnega gorilnika in zahtevo za kurjenje z drvmi lahko realiziramo tudi s pomočjo dodatno vgrajenega mehanskega stikala oziroma tipke. Stikalo, pri regulatorjih WDC, priključimo na katerikoli prosti vhod T1 ali T6 ali T8 in izvedemo nastavitev parametra S1.6=6 (**). Pri regulatorjih D10 in 20 je potrebno stikalo priključiti na vhod BF2 (sponka C.12) in deluje le pri hidravličnih shemah z dvokuriščnim kotlom.
S pritiskom tipke oziroma stikala sprožimo izklop gorilnika in lahko pričnemo s kurjenjem z drvmi. Če pa želimo, da se peletni gorilnik ne bo samodejno vključil, ko bodo drva pogorela, pustimo stikalo za aktivacijo kurjenja z drvmi sklenjeno.

*       Velja za verzijo programa V3.0r0 ali višjo, pri starejših verzijah se parameter S5.2 nastavi enako je zapisano za regulator D10 in D20.
**      Velja za verzijo programa V3.0r0 ali višjo, pri starejših verzijah te nastavitve in možnosti priklopa zunanjega stikala ni bilo.
P.S.  Verzija V3.0r0 je bila objavljena maja 2011.