PREDNOSTI SISTEMSKE REŠITVE:

- kompaktna ogrevalna centrala ROTEX GSU združuje plinski kondenzacijski kotel, pretočni grelnik sanitarne vode in hranilnik toplote,
- deluje lahko neodvisno od zraka v prostoru,
- sanitarno vodo večji del leta segrevate preko solarnega sistema, višek sončne energije pa sistem izkoristi za podporo ogrevanja prostorov,
- brez nevarnosti legionele in težav z vodnim kamnom,
- optimalni izkoristki zaradi inovativne rešitve plastno polnjenega hranilnika toplote,
- pri mirovanju solarnega sistema v kolektorjih ni ogrevalne tekočine, zato ni možno pregrevanje ali zamrznitev,
- celotni sistem vodi regulator ogrevanja, ki skrbi za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode,
- možnost uporabe v zelo malih kurilnicah,
- visoko zmogljivi solarni kolektorji.