Svetujemo vam sistemsko rešitev ogrevanja in priprave sanitarne vode, s solarno podporo ogrevanju. Energenta OLJE IN SONCE

PREDNOSTI SISTEMSKE REŠITVE:
- zajema oljni kondenzacijski kotel ROTEX A1, solarni sistem s hranilnikom toplote in pretočni grelnik sanitarne vode,
- sanitarno vodo večji del leta segrevate preko solarnega sistema, višek sončne energije pa sistem izkoristi za podporo ogrevanja prostorov,
- hranilnik se izrazito temperaturno plastno polni, kar preprečuje, mešanje hladnih in toplih plasti in poveča učinkovito izrabo sončne energije,
- pri mirovanju solarnega sistema v kolektorjih ni ogrevalne tekočine, zato ni možno pregrevanje ali zamrznitev,
- digitalna regulacija skrbi za reguliranje ogrevanja prostorov in pripravo tople sanitarne vode,
- sistemska rešitev je sestavljena iz med seboj usklajenih elementov, ki zagotavljajo optimalno delovanje celotnega sistema,
- kolektorji so nosilec evropskega znaka za kakovost - Solar Keymark, za katere država priznava višjo subvencijo.