E-novice

Kako iščem

Za hitro iskanje želenih izdelkov imate na voljo dve možnosti.

V iskalno polje vpišete podatke, ki jih o izdelku poznate ali pa blago poiščete po blagovnih skupinah.

 

Če se odločite za iskalni niz, v prazno polje vpišete ime izdelka, proizvajalca ali  kodo.

Ob vpisu se vam bodo sproti prikazovali zadetki (npr. DVOVIJAČ => sledi prikaz vseh izdelkov in skupin izdelkov, ki v svojem imenu vsebujejo ta niz).

 

 

 

Želeno blago lahko iščete tudi po osnovnih blagovnih skupinah.

Pri izboru  ene od blagovnih skupin, se vam bo odprlo okno s vsemi podskupinami, ki jih skupina vsebuje.

Izberite eno izmed  pod skupin izdelkov, ki ustreza vašemu iskanju.

 

 

Prikazane skupine izdelkov lahko vsebujejo veliko elementov, zato z vnosom dodatnih kriterijev - filtrov, svojo iskalne zahteve

natančneje opredelite in boste s tem hitreje prišli, do želenega izdelka. 

 

 

V primeru, da boste skupino blaga izberali na stranskem meniju, je postopek iskanja izdelka enak, zgoraj opisanemu postopku.